top of page
Rati_003333_0.png

Customer Support

Tel. (+66) 65 554 1916

Line Official: @ratibkk

Email: info@ratibkk.com

Operation hours: Weekday, 9 am - 6 pm.  (Excluding public holidays)

OR SIMPLY SUBMIT YOUR ENQUIRY HERE
 

Anchor 1

FAQ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการจัดส่ง

 • จัดส่งฟรีในประเทศ เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท

 • ค่าจัดส่ง 35 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท

 • คำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.ratibkk.com จะถูกจัดส่งภายในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน จะได้รับการดำเนินการและจัดส่งภายใน 1-3 วันทำการ
  *ในช่วงเทศกาล อาจจะเกิดความล่าช้าอันเนื่องมาจากมีวันหยุดยาว ทางเราต้องขออภัยในความล่าช้าของการจัดส่ง

  สินค้าจะถูกจัดส่งเฉพาะในวันทำ
  การเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ขอสงวนสิทธิ์การรับคำสั่งซื้อที่ระบุปลายทางและการชำระเงินนอกประเทศไทย

 • สินค้าจะถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน Flash Express , Kerry Express, J&T Express, ไปรษณีย์ไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามบริษัทฯกำหนด

 • หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Customer Service โทรศัพท์ 065-554-1916 หรือ Line OA @ratibkk  ในวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น. กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่านทุกครั้งเมื่อติดต่อเรา

 • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทุกกรณี

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

 • กรณีผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย(แตก/หัก/รั่วซึม) จากการขนส่ง และผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ ที่ส่งผลให้ผู้ใช้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ กรุณาติดต่อ Customer Service หมายเลข 065-554-1916 หรือ Line OA @ratibkk  ในวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 – 18.00 น. แจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่าน พร้อมภาพสินค้าเพิ่มเติม ท่านบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ท่านใน 2 - 3 วันทำการ หรือคืนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้สั่งซื้อภายใน 7 วันทำการ
 • ทางบริษัทมีการรับประกันสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายหลังจากเปิดใช้งานไปแล้ว 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่เปิดใช้งาน โดยต้องสั่งซื้อผ่านทางร้านค้า Official เท่านัั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้า ในกรณีที่ซื้อเพื่อวัตถุประสงค์นำไปจำหน่ายหรือมีการ Pre-Order ทุกกรณี
 • ไม่รับคืนสินค้า หรือเคลมสินค้า ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากผู้ใช้เป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายนั้นๆเอง โดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่บริษัทได้ให้คำแนะนำไว้ทุกครั้งของการซื้อสินค้า

FAQ
bottom of page